NYHETER

Här publicerar vi nyheter, Pressmeddelanden och blogginlägg mm.

Rekrytering – ett svårt hantverk - intervju i VD-tidningen med Andaras VD Linda Gadd

En felrekrytering kan vara förödande för ett företag. Den kostar förutom tid och pengar också energi och arbetsglädje. Hur ska man göra för att minska risken för att detta händer?

Linda Gadd, vd för rekryteringsföretaget Andara konstaterar att en felrekrytering kan inverka negativt på arbetsmiljön och skapa frustration, ifall teamet tvingas arbeta med en medarbetare som inte lyckas bra i sin position.

-Därför är en grundlig urvalsprocess avgörande för att hitta rätt kandidat. Att hantera en felrekrytering tar även mycket kraft från den ansvarige chefen. I och med att ledaren får mindre tid till att fokusera på verksamheten påverkas teamet och därmed även resultatet, säger hon.

Linda Gadd betonar att i vilken ordning man lägger delarna i en rekryteringsprocess påverkar utfallet. Genom objektiva och välstrukturerade intervjuer och tester säkerställer man att de kandidater som är kvar efter dessa steg troligen är en relativt god matchning mot kravprofilen.

Desto bättre arbete som görs tidigt desto mer ökar möjligheten att kandidaterna framstår i sin fulla potential. Genom att låta magkänslan få ta så liten plats som möjligt i rekryteringar minskar risken för både diskriminering och felrekryteringar.

ETT SVÅRT HANTVERK

Hon konstaterar att skriva en platsannons som både är korrekt och säljande är ett svårt hantverk. Det är viktigt att fånga läsarens intresse tidigt i annonsen.

-Inled inte annonsen med en lång beskrivning av själva företaget. Det är information som kandidaten lätt kan googla fram på egen hand. Då riskerar man att missa att beskriva det som är väsentligt för den sökande, det vill säga den specifika rollen och dess sammanhang.

Istället bör man enligt henne måla upp en attraktiv bild av kandidatens plats i organisationen, vilken hen kommer att arbeta tillsammans med och hur utmaningarna ser ut.

-Satsa på att ge en ärlig bild av företagets styrkor och svagheter, presentera utmaningarna som något som kandidaten kan vara med och påverka. Skippa floskler som man ändå inte kan leva upp till, det ökar bara risken för att kandidaterna får fel förväntningar som i förlängningen kan leda till att en anställning slutar i förtid.

Lind Gadd betonar att effektiv rekrytering börjar med arbetsgivarvarumärket. Där kan en modern och mobilanpassad karriärsida vara en idealisk plattform för att presentera företaget som arbetsgivare på ett professionellt och kandidatfokuserat sätt.

–Tänk på att vara genuin i detta arbete. Syftet är att ge kandidaten en tydlig och positiv bild av kulturen på företaget och redan här börjar man som arbetsgivare att sätta förväntningar hos kandidaten.

UTVÄRDERING

När det så finns sökande till en tjänst gäller det att utvärdera kandidatens gentemot de krav som fastställts för den aktuella tjänsten.

-Baserat på detta bör man kunna förutsäga hur väl kandidaten kommer att lyckas i jobbet. Man måste också göra en bedömning om hur kandidaten passar in i arbetskulturen och att kandidaten har potential att bidra positivt till arbetsmiljön, säger Linda Gadd.

Anställningsintervjun är ett viktigt tillfälle att visa upp företagets kultur.

-Ändå gör många misstaget att bara erbjuda kandidaten en kopp kaffe och sedan tar man med hen till ett konferensrum för själva intervjun. I stället borde man ta vara på detta gyllene tillfälle att ge kandidaten en inblick i vilket sammanhang vederbörande kan komma att arbeta i. Linda Gadd tycker att man skall passa på att visa runt i lokalerna och om det finns möjlighet även hälsa kort på någon framtida kollega.

-Det gäller att försöka visualisera ett sammanhang för kandidaten. Miljön där intervjun eller samtalet ska äga rum bör vara neutral så att kandidaten inte kommer i underläge gentemot intervjuaren. Man ska skapa en avslappnad atmosfär där situationen inte känns som ett förhör utan som ett samtal och där det pågår en dialog. Att alltid ta referenser är en självklarhet.

Det gäller att välja referenser kritiskt och genomföra en strukturerad referensintervju. Man måste ha i åtanke att referenten är vald med omtanke av kandidaten-Däremot kan en referensintervju ge värdefull information som inte framkommer under själva kandidatintervjun.

GODA KANDIDATER ÄR ALLTID EN ”FÄRSKVARA”

Hon konstaterar att kvalificerade och goda kandidater alltid är en ”färskvara”.

-De allra flesta kandidater som söker kvalificerade jobb är involverade i flera rekryteringsprocesser samtidigt. Det innebär stor risk att goda kandidater försvinner om rekryteringsprocessen drar ut för långt på tiden.

-När valet är gjort är det dags för introduktionen till arbetet och där finns det också en del fällor att hamna i.

Linda gadd tycker att det är naivt att tro att det räcker att gå parallellt med en kollega i ett par veckor för att skapa en stabil grund för den nyrekryterade.

-Därför kan det vara klokt att skippa ordet introduktion och i stället tänka termen onboarding, vilket står för en mycket längre process där den nyanställde får en chans att växa in i företaget och förstå kulturen och vad som förväntas med hjälp av en relevant tidplan.

-Det viktiga i sammanhanget är enligt Linda Gadd, att den nyanställde ska känna att det finns en struktur och plan för hur utvecklingen kommer att se ut, även efter de första två veckornas introduktionsrundtur.

-Här läggs grunden för att den man investerat tid och energi på att rekrytera faktiskt stannar långsiktigt så att man inte riskerar att behöva göra om hela processen igen, avslutar Linda Gadd.

LINDAS FEM TIPS FÖR ATT LYCKAS MED REKRYTERINGEN

  1. Slarva inte med förarbetet. Ta fram en detaljerad kravprofil som beskriver vad som är viktigt för att lyckas i rollen.
  2. Skapa en säljande annons där du lyfter fram vilka utvecklingsmöjligheter tjänsten innebär.
  3. Låt personliga egenskaper väga lika tungt som kompetens och erfarenhet. Vi är ute efter en helhet och det är viktigt att kandidaten matchar med företagets kultur och värderingar.
  4. Ta fram en långsiktig plan för onboarding så att de nyanställda uppnår sin fullständiga potential på lång sikt.

De bästa kandidaterna får snabbt napp. Var snabb när du får in en bra ansökan och vänta inte med att boka en intervju med en toppkandidatHitta ditt drömjobb

Är du sugen på att byta jobb? Letar du efter nytt jobb och nya möjligheter på arbetsmarknaden? Kämpar du med CV och personligt brev? Tycker du att det är tufft att gå på jobbintervju?

Vi på Andara har många års erfarenhet av rekrytering och ledarskap och vill gärna hjälpa dig att få ditt drömjobb. Under en timme coachar vi dig för att öka dina chanser i jobbsökardjungeln.

Vi fokuserar på hur du ska skapa ett intresseväckande CV och personligt brev som når igenom bruset av ansökningar. Vi tipsar också om hur du ska förbereda dig inför en intervju och vilka frågor du kan förvänta dig under jobbintervjun. Vi skräddarsyr din konsultation efter just dina behov.

Vi vill gärna hjälpa dig att få ditt drömjobb.

En timme med Linda, Lilian eller Claudia kostar 499 kr. Välkommen att maila eller ring någon av oss för att boka din timme med oss (antingen på vårt kontor på Sveavägen 24-26, plan 4 eller digitalt).

  • Linda: Telefon 072 – 0199209, mejl linda.gadd@andara.se
  • Claudia: Telefon 076 – 8007001, mejl claudia.klingsell@andara.se
  • Lilian: Telefon 0708 – 571152, mejl lilian.norin@andara.se

Varmt välkommen att kontakta oss!

Klicka här för mer info!

Andaras Trendspaning maj 2020

Så kickstartar vi Sverige – intervju med professor Paul Braunerhjelm

Hur kan Sverige starta om igen när krisen är över? Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi på KTH, vill se en politik som gynnar nyföretagande och får företag att våga växa igen.

–Det är helt avgörande för att vi inte ska dras med stora samhällsekonomiska kostnader under lång tid som riskerar att urholka välfärd och välstånd, säger han.

Pontus Braunerhjelm, sitter med som expert inom entreprenörskap, innovation och näringslivsfrågor i Omstartskommissionen, nyligen startad av Stockholms Handelskammare. Totalt elva experter ska komma med konkreta förslag på hur politiken kan bidra till att kickstarta svensk ekonomi efter coronakrisen.

– Det finns många viktiga frågor men övergripande handlar det om förtroende och tillit för att vi har kommit ur krisen, att förutsättningarna är hyggligt robusta över såväl kort som lång tid, samt att samhället har beredskap att under en tid bära delar av de kostnader som näringslivet normalt tar, säger han.

De krispaket som regeringen hittills presenterat får både ris och ros av Pontus Braunerhjelm. De inledande åtgärderna, med förbättrade lånevillkor, ändrat ansvar för sjuklöneersättning, uppskov med skatter och låne- och exportgarantier, var bra i stora delar men inte tillräckliga, anser han.

– De nådde inte företagen som var i störst behov av stöd. Detta rättades till med permitteringslöner, särskilt när dessa ökade till att ta 80 procent av lönekostnaderna, och än mer med det så kallade omställningsstödet, även om det kom alldeles för sent. Frågan är om omställningsstödet når företagen före 1 juli och hur många som går i konkurs tills dess.

Jämfört med andra kriser som drabbat svensk samhällsekonomi – hur allvarlig är denna?

–Utan tvekan den allvarligaste sedan depressionen på 1930-talet. Dagens kris slår så brett och djupt, nationellt och globalt samt påverkar både efterfråge- och utbudssidan. Den framtida utvecklingen är väldigt osäker. Kommer arbetslösa kunna återföras i arbete snabbt denna gång ¬– till skillnad från tidigare kriser – kommer digitaliserade lösningar och affärsmodeller ta ett språng?

– Och allt hänger ihop med osäkerheten kring viruset: Skapas immunitet hos de som varit sjuka, kommer en andra våg, får vi fram ett vaccin?

När kommer hjulen börja rulla igen som vanligt tror du?

–Jag tror att vi får en gradvis återgång till ”business as usual”, men det beror på de osäkerheter som nämndes ovan. Helt tillbaka till det gamla normala tror jag kanske aldrig vi kommer, vilket inte nödvändigtvis är en nackdel, men att få full fart på ekonomin skulle jag tippa tar minst 18 månader.Andaras Trendspaning maj 2020

Distansarbete kan öka efter krisen

Fyra av tio säger att de kommer jobba mer på distans efter coronakrisen. Det visar en undersökning om svenskarnas inställning till distansarbete.

Teleoperatören Tele 2 frågade i februari i år 1 000 yrkesverksamma svenskar om distansarbete samt hur de uppfattar att digitala lösningar för distansarbete fungerar. I mitten av april ställde de samma frågor igen för att följa upp hur distansarbetet under coronakrisen påverkat.

Föga förvånande har distansarbetet ökat. I februari svarade två procent att de distansjobbade på heltid och i april hade det ökat till 32 procent. I Stockholmsområdet är siffran ännu högre – 45 procent jobbar heltid på distans just nu.

Undersökningen visar också att 39 procent av de som jobbar hemifrån på heltid är mer nöjda med sin arbetssituation och 36 procent upplever att de jobbar mer effektivt. Fyra av tio säger att de kommer jobba mer på distans när krisen är över och de får gå tillbaka till sina kontor igen.

–Vi har helt nya utmaningar som operatör och även som stor arbetsgivare i och med att fler jobbar hemifrån. Våra företagskunder har på väldigt kort tid vaknat upp i en helt ny verklighet och nu måste vi och dom snabbt ställa om för att hantera hur medarbetarna ska kunna ta del av obegränsad kommunikation både från kontoren och hemifrån, säger Fredrik Stenberg, Affärsområdeschef, storföretag på Tele2, i en kommentar.

Teams och Skype är de vanligaste tekniska lösningarna för videomöten. Majoriteten av de tillfrågade (65 procent) sitter mindre än tio timmar per vecka i videomöten men 7 procent sitter mer än 20 timmar per vecka i videomöten.Andaras Trendspaning maj 2020

Snabb digital omställning för att rädda liv

Coronakrisen har ställt helt nya krav på öppenvårdspsykatrin. På bara några dagar, när pandemin slog till mot Sverige, tappade WeMind hälften av sina patienter. De uteblev från mottagningarna. Det fick bolaget att på mindre än två veckor göra en stor digital omställning och idag träffar nästan hälften av patienterna sina behandlare via distanskontakter. En omställning som ger patienterna trygg och säker vård. Och räddar liv.

WeMind är ett av Sveriges största psykiatriföretag och bedriver verksamhet på uppdrag av fyra landsting runt om i Sverige. Årligen har WeMind drygt 20 000 patienter under behandling och en vanlig dag har de 17 mottagningarna ungefär 850 besök.

–Redan i början av mars började vi se att sjukfrånvaron gick upp och att fler patienter uteblev. Vi insåg att vi skulle vara tvungna att drastiskt förändra vår verksamhet för att kunna fortsätta att ha kontakt med våra patienter och ge dem en trygg och säker vård, säger Urban Pettersson Bargo, grundare och VD.

–Många av våra patienter är svårt sjuka och om deras behandling avbryts riskerar man en dödlig utgång som följd. Vi måste ha kontakt med patienterna på ett sätt som funkar för dem.

För att WeMind skulle kunna ersätta de fysiska besöken med distansbesök behövde de först övertyga beslutsfattarna i landstingen. Urban Pettersson Bargo framhåller att den digitala omställningen möjliggjordes genom att landstingen agerande snabbt och fattade kloka beslut.

–Vi visste redan innan krisen att våra patienter efterfrågade digitala möten och hade därför testat videosamtal. Men om man inte får en rimlig ersättning för patientkontakter på distans är det svårt att ha resurser att bedriva en sådan verksamhet. Vi var med andra ord redo att ta steget, men efterfrågan fanns inte hos politikerna innan coronaepidemin.

Tack vare interna utbildningar, teknikkompetens i ledningsgruppen och ett stort engagemang hos personalen att upprätthålla kontakten med patienten lyckades WeMind på kort tid ställa om så att alla de som uteblir från mottagningarna erbjuds distanskontakter.

–Det har gått väldigt bra och de allra flesta har svarat väl på omställningen. Många patienter har verkligen uppskattat möjligheten att kunna ha kontakt med psykiatrin via datorn.

Coronakrisen har också inneburit en ökad belastning på personalen på grund av hög sjukfrånvaro, läkare, psykologer, sjuksystrar har alla varit tvungna att täcka upp för varandra och ta hand om varandras patienter.

–Vårt mål har varit att inte tappa någon av dem vi behandlar utan upprätthålla kontakten på det sätt som fungerar för patienten. De har varit en intensiv tid för alla som jobbar på WeMind, oro för patienterna, oro för hur man ska lyckas genomföra sitt arbete och förstås oro för själva sjukdomen. Jag är väldigt stolt över hur väl vi har lyckats med omställningen och extremt imponerad av alla mina duktiga medarbetare, avslutar Urban.Andaras Trendspaning maj 2020

Dystra siffror från Kompetensföretagen. Kvartals¬rapporten Q1 – 2020: Coronakrisen drabbar branschen hårt.

Effekterna av coronaviruset har slagit hårt mot svensk ekonomi. Stora delar av näringslivet har stängts ner. Detta blir tydligt i den minskade omsättningen bland Kompetensföretagens medlemmar.

Under det första kvartalet fortsätter den nedåtgående trenden för branschen. Omsättningen i Kompetensföretagens medlemsföretag visar på en negativ tillväxt med -12,5 procent under det första kvartalet 2020, jämfört med samma period förra året. Coronakrisen har särskilt hårt drabbat det största yrkesområdet Industri & Tillverkning som minskat med 21 procent. Det märks främst i Västra Sverige, där Industri & Tillverkning är stora kunder, där den totala omsättningsutvecklingen minskat med 15,2 procent.

Varslen och permitteringarna ökar nu kraftigt till följd av coronakrisen, och om utvecklingen fortsätter bedömer Arbetsförmedlingen att arbetslösheten kommer att ligga på cirka 11 procent i sommar. Det motsvarar ungefär 560 000 inskrivna arbetslösa. För att möta denna utmaning förändrade Arbetsförmedlingen fördelningen mellan tjänst och utbildning vilket bland annat innebär en utökning av antalet deltagare i matchningstjänster. Som ett resultat har omsättningen i Omställning ökat med 27,8 procent under kvartal ett, visserligen från sedan tidigare mycket låga nivåer.

Rekrytering minskade med 30,5 procent och omsättningen inom Bemanning minskade med 12,3 procent jämfört med 2019.

Omsättningen i Kompetensföretagens medlemsföretag uppgick under första kvartalet 2020 till 6,4 miljarder kronor att jämföra med 7,3 miljarder under första kvartalet 2019.Jobbar du inom vård, lager, livsmedel eller apotek m fl branscher som har det hett om öronen nu?

Våra rekryteringsexperter hjälper dig med allt från att läsa CV, boka in och genomföra intervjuer, bakgrundskontroller, kandidaturval och all administration omkring rekryteringsprocessen. Vi kan arbeta på distans i ert system eller på plats på ditt kontor.

Varmt välkommen att ringa mig på tel 072 - 0199209 eller mejl linda.gadd@andara.se

Läs mer här

1 april 2020

Andaras marknadschef kommer att medverka vid invigningen den nya ”Guldbron” mellan Södermalm och Gamla Stan i Stockholm

Den nya bron som fraktats från Kina och som ska förbinda Södermalm med Gamla Stan i Stockholm är 140 meter lång, väger 3 700 ton och kommer att ha åtta körfält. Bron kommer att målas i en gul guldskimrande färg och har därför fått namnet ”guldbron”.

Guldbron skall monteras på plats under våren och sommaren 2020 och enligt Skanskas byggledning ska bron vila på ett lager av Andara kristaller som skall jämna ut rörelserna i bron. Andara kristallen, som förutom sin skönhet, är känd för sin hårdhet och styrka och är mycket lämplig att använda som ett sorts kullager som tar upp de naturliga rörelserna i brokonstruktionen.

Andara AB, som är ett rekryterings- och konsultuthyrningsföretag, är det enda företaget i Sverige som bär kristallens namn blev därför tillfrågade av Skanskas ledning att medverka vid invigningen av bron.

”Vi blev glatt överraskade när vi fick frågan från Skanska” säger Andaras marknadschef Svante Norin ”och vi kommer givetvis att medverka vid invigningen av den nya bron den 24 augusti 2020”.Andaras personalomställning

Andara erbjuder arbetsgivare hjälp med att hitta nya arbeten för varslad eller uppsagd personal. Inte sällan händer det att när en viss bransch tvingas till neddragningar så uppstår behov hos andra företag och branscher och det är bl a där som Andara kan hjälpa till.

Andara erbjuder tjänster direkt till företag som varslar personal eller som är under omorganisation. Över tre miljoner svenskar omfattas av något av de sju trygghetsråden, som är samlingsnamnet för de kollektivavtalsstiftelser som administrerar omställningsavtalen.

Omställningsprocessen för individen innefattar i regel fem faser, från den inledande informationen till den avslutande kontakten. Däremellan kan individen behöva utveckla både synen på sig själv och på sina mål. Individen aktiveras också i jobbsökandet i olika steg.

Motiverande samtal och stöd gör att detta blir av och blir bättre. Chock, nedstämdhet och passivitet är inte ovanliga reaktioner på arbetslöshet och uppsägning. Stöd i att aktivt arbeta med nya möjligheter hjälper och förkortar tiden i arbetslöshet.

Arbetsgivare erbjuds rådgivning när de ska genomföra neddragningar och omorganisationer. Att göra en kompetensinventering av befintliga medarbetare kan också bidra till ett bättre omställningsresultat för alla inblandade.

Andara erbjuder personalomställning inom ekonomi, lön, HR, kontor & administration, order & logistik m fl yrkesområden.

Läs mer om Andaras personalomställning här

Konsultmingel hos Andara och föreläsning av Lina Eklind

Vi samlade våra konsulter till en mingel- och föreläsningskväll hos Andara. Lina, som föreläser under namnet Lina Lagom, berättade om hur man kan hitta sin ”lagomnivå” inom hälsa, motion och kost. Många nyttiga tips fick vi oss till del och kvällen avslutades med mat och trevlig samvaro.

Stort tack till alla som kom och stort tack till Lina för en inspirerande föreläsning!Kvalificerade kandidater är alltid en ”färskvara” som försvinner om rekryteringsprocessen drar ut för långt på tiden

I vårt tredje nyhetsbrev om konsten att undvika dyrbara, frustrerande och tidsödande felrekryteringar tar vi upp fem viktiga tips som du kan börja använda direkt.

Du kan läsa alla våra rekryteringstips på vår hemsida https://www.andara.se/nyheter/

Jag hoppas att du får nytta av våra tips och oavsett om du behöver rekrytera eller hyra personal är du alltid välkommen att kontakta mig på tel 072 – 0199209 eller mejl linda.gadd@andara.se

Läs Nyhetsbrevet i dess helhet här

Minimera risken för dyrbara, frustrerande och tidsödande felrekryteringar och låt inte ”magkänslan” styra allt!

Med mer än 40 års samlad erfarenhet från alla aspekter av rekryteringsarbete vill vi gärna dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter. I vårt förra nyhetsbrev tog vi upp behovet av en bra rekryteringsstrategi, nyttan av ett digitalt rekryteringsverktyg, platsannonsen och employer branding och idag tar vi upp intervjusituationen och hur man undviker att ”magkänslan” får för stor makt. I nästa nyhetsbrev tar vi upp utvärdering av kandidatens kompetenser, urvalsprocessen, referenstagning,, ”ombordstigningen” och vi påminner om att goda kandidater alltid är en ”färskvara” som försvinner snabbt om rekryteringsprocessen drar ut för långt på tiden.

Läs Nyhetsbrevet i dess helhet här

Vi hjälper dig gärna att minimera risken för kostsamma, frustrerande och tidsödande felrekryteringar!

Med mer än 40 års samlad erfarenhet från alla aspekter av rekryteringsarbete vill vi gärna dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Enligt en undersökning som CareerBuilder har gjort har så många som 41% av svenska jobbsökare ångrat sig efter att de bytt jobb. Fällorna är många och framförallt dyrbara.

Det finns goda möjligheter att undvika de vanligaste felen och därmed undvika onödiga kostnader, frustration och tidsspillan. I detta nyhetsbrev tar vi upp fyra viktiga tips som du kan börja använda direkt.

Jag hoppas att du får nytta av våra tips och oavsett om du behöver rekrytera eller hyra personal kan du kan alltid kontakta mig på tel 072 – 0199209 eller mejl linda.gadd@andara.se

Lycka till med dina rekryteringar!

Lind Gadd

VD Andara

Läs Nyhetsbrevet i dess helhet här

Stockholm den 10 januari 2020

Pressmeddelande

Linda Gadd blir ny VD och ny delägare i Andara AB

Linda Gadd tillträder som ny VD i Andara från och med 7 januari 2020. Linda har förvärvat 1/3 del av aktierna i Andara och hon efterträder Lilian Norin som varit Andaras VD sedan bolaget startades 2014. Lilian kommer fortsättningsvis att arbeta med kundkontakter, försäljning och affärsutveckling.

”Vi är väldigt glada att Linda tackade ja både till att bli ny delägare i bolaget och till att ta över som ny VD”, säger Andaras grundare Lilian och Svante Norin.

”Jag är väldigt glad och väldigt ödmjuk över att få förtroende att leda Andara. Jag ser mycket fram emot möjligheten att få bidra till att utveckla Andara och tillsammans med kollegor, kunder och konsulter uppnå den fullständiga potentialen”, säger Linda Gadd.

Linda började på Andara som rekryteringsspecialist under 2018. Hon har dessförinnan haft flera seniora chefsroller inom Telenor och Bredbandsbolaget. Linda har lång erfarenhet av ledarskap och personalfrågor och har bred erfarenhet från kundservice, operations och marknad.

Andara arbetar med rekrytering och konsultuthyrning inom ekonomi, HR, lön, marknad, order och logistik m fl yrkesområden. Under 2019 ökade Andara sin omsättning med drygt 30 %Stockholm den 1 januari 2020

Vi välkomnar Ann-Inger Nordqvist som ekonomiansvarig hos Andara.

Ann-Inger, som alltid har kallats Ia, tar över ekonomifunktion hos Andara från 1 januari 2020. Ia har ett långt förflutet inom bemanningsbranschen. På 70-talet startade hon sin karriär inom ekonomi och redovisning på Kontorsjouren och fördjupade sina ekonomikunskaper år från år. När Kontorsjouren såldes till Adecco i slutet av 90-talet stannade Ia kvar och fortsatte som redovisningschef ytterligare några år. Ia fick så småningom ett erbjudande att ta över ekonomifunktionen på det då rätt så nystartade bolaget IT-Resurs och då inleddes ett nytt kapitel i Ia´s karriär. IT-Resurs utvecklades och växte kraftigt och bolaget noterades på Stockholmsbörsen år 2007. Ia var då delägare i bolaget tillsammans med Christina, Nicklas, Christer, Lilian och Svante. När Resurs, som bolaget kom att heta senare, såldes till konkurrenten Wise stannade Ia kvar som redovisningsansvarig fram till sin pensionering år 2018. Ia tog då ett sabbatsår och beslöt sig därefter för att nappa på erbjudandet att ta hand om ekonomifunktionen hos Andara från 1 januari 2020.Stockholm oktober 2019

Andara Växer

Vi har flyttat till större lokaler på Sveavägen 24-26, plan 4, 111 57 Stockholm

Varm välkomna att hälsa på!