Processbeskrivning

Uppstartsmöte

Andaras rekryteringsprocess börjar alltid med att vi tillsammans med kund identifierar vilka kompetenser och personliga egenskaper som är viktiga för tjänsten. Kompetenser, formella kvalifikationer och erfarenheter utgör sedan den kravprofil som löper som en röd tråd genom hela vår rekryteringsprocess. 

Urval & Intervju

Andara läser och granskar alla ansökningar. En personlig intervju genomförs alltid av någon av Andaras erfarna rekryteringsspecialister. Under intervjun ställs frågor med utgångspunkt i kravprofilen. Syftet med intervjun är att lära känna och utvärdera kandidatens kunskaper och potential. Förutom en detaljerad beskrivning av arbetsplatsen, arbetsuppgifter, och ansvarsområden fokuseras intervjun på kandidaten och de kompetenser och erfarenheter som krävs i jobbet.

Andara håller tät kontakt med kunden och stämmer av eventuella frågor som kommer upp under intervjuerna. 

Presentation av slutkandidater

Baserat på kravprofilen och de genomförda intervjuerna presenterar sedan Andara ett antal slutkandidater för kunden och kunden intervjuar utvalda slutkandidater.

Test & Referenstagning

Om kunden önskar kan Andara genomföra personlighetstest och färdighetstest för att ytterligare förtydliga bilden av kandidaten eller för att reda ut eventuella frågetecken. Andara är certifierade i testerna Dimensions och Elements via TalentQ.

Som ett sista steg kontrolleras alltid referenser på slutkandidaten. Andara kontaktar referenser för att stämma av den bild av kandidaten som framkommit under intervjuerna och undersöka överensstämmelsen mellan kandidat och kravprofil. 

Anställning & Uppföljning

När kunden fattat ett slutgiltigt beslut och kandidaten tackat ja till anställningsvillkor skriver kund och kandidat ett anställningsavtal. Andara kan vara behjälplig med frågor och erfarenheter till både kund och kandidat. 

Andara ansvarar för all återkoppling till kandidater som sökt rollen men inte får tjänsten. De kandidater som haft personlig kontakt med Andara får alltid personlig återkoppling och feedback.

Under de första månaderna följer Andara upp med både kund och kandidat att allt fungerar till belåtenhet, enligt vår Nöjd Kund garanti. 

172