Andaras Matching Process (AMP) Andaras uppdrags-, matchnings- och uppföljnings process (AUMU)

Andaras uppdrags-, matchnings- och uppföljningsprocess (AUMU)

När det gäller personaluthyrning arbetar Andara med en väldokumenterad och kvalitetssäkrad uppdrags-, matchnings- och uppföljningsprocess som omfattar såväl våra kunder som våra konsulter. I dagligt tal hos Andara kallar vi processen AUMU. Här nedan följer en mycket starkt förkortad version av denna process.

 • Uppdragförfrågan från kund.
 • Möte hos kund för att fånga upp vilken typ av uppdrag det handlar om och kundens krav och förväntningar på vår(a) konsulter.
 • Kravspecifikation som stäms av med kunden för att säkerställa att vi uppfattat uppdraget på rätt sätt.
 • Offert till kunden.
 • Vid ja till offerten från kunden söker vi lämpliga konsulter i vår konsultgrupp – eller sätter igång en rekryteringsprocess i syfte att hitta rätt kandidater.
 • Kandidatpresentation – kunden får i allmänhet träffa tre olika kandidater.
 • Avstämning med kunden efter att kunden gjort sitt val.
 • Avstämning med den valda kandidaten som också har gjort sitt val.
 • Uppdragsbekräftelse skickas till kund.
 • Kundansvarig konsultchef håller därefter kontinuerlig uppföljning och kontakt med både kundens kontaktperson och vår konsult.
 • Kontinuerlig avstämning med kund och konsult så länge uppdraget varar.
1951