offertförfrågan bemanning och rekrytering
Andaras Matching Process (AMP) Andaras uppdrags-, matchnings- och uppföljnings process (AUMU)

Andaras uppdrags-, matchnings- och uppföljningsprocess (AUMU)

När det gäller personaluthyrning arbetar Andara med en väldokumenterad och kvalitetssäkrad uppdrags-, matchnings- och uppföljningsprocess som omfattar såväl våra kunder som våra konsulter. I dagligt tal hos Andara kallar vi processen AUMU. Här nedan följer en mycket starkt förkortad version av denna process.

 • Uppdragförfrågan från kund.
 • Möte hos kund för att fånga upp vilken typ av uppdrag det handlar om och kundens krav och förväntningar på vår(a) konsulter.
 • Kravspecifikation som stäms av med kunden för att säkerställa att vi uppfattat uppdraget på rätt sätt.
 • Offert till kunden.
 • Vid ja till offerten från kunden söker vi lämpliga konsulter i vår konsultgrupp – eller sätter igång en rekryteringsprocess i syfte att hitta rätt kandidater.
 • Kandidatpresentation – kunden får i allmänhet träffa tre olika kandidater.
 • Avstämning med kunden efter att kunden gjort sitt val.
 • Avstämning med den valda kandidaten som också har gjort sitt val.
 • Uppdragsbekräftelse skickas till kund.
 • Kundansvarig konsultchef håller därefter kontinuerlig uppföljning och kontakt med både kundens kontaktperson och vår konsult.
 • Kontinuerlig avstämning med kund och konsult så länge uppdraget varar.
1819
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos
kund logos